Regnskap

Våre regnskapstjenester skal bidra til å gi deg som kunde et brukervennlig og hensiktsmessig verktøy for styring, planlegging og evaluering av din virksomhet. Vi utfører tjenestene ved våre kontorer i Oslo og Drammen, eller bedriftens skyløsning. Vi tilbyr scanning av bilag. Dette kan utførers hos oss eller av den enkelte kunde.

Blant arbeidsoppgaver vi utfører kan nevnes:

  • Bilagsregistrering.
  • Remittering: elektronisk overføring av utgående og inngående bankoppdrag.
  • Prosjekt- og avd. regnskap.
  • Periodiske regnskapsrapporter.
  • Lovpålagt kvalitetssikring.
  • Budsjettering.
  • Kunden fører regnskapet, vi avstemmer og kvalitetsikkrer, enten på kundens skyløsning eller vår kundeportal.

Vi utfører regnskap for små og mellomstore bedrifter i Oslo, Drammen og omegn.

Regnskap Drammen-Regnskapstjenester Drammen-Regnskapsfører Drammen-Skybasert regnskap-Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste-regnskap drammen-regnskap i drammen-drammen regnskap-regnskap
Regnskap Drammen-Regnskapstjenester Drammen-Regnskapsfører Drammen-Skybasert regnskap-Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste-regnskap drammen-regnskap i drammen-drammen regnskap-regnskap

Skyløsning

Hvis du ønsker å gjøre hele eller noe av regnskapet selv, er skyløsningen svaret.
Har du, eller ønsker du å ha et eget skybasert regnskapsprogram, kan vi gjøre hele eller deler av jobben med en bruker på ditt system.

Eller du kan bruke vår kundeportal, der du kan logge deg på i en nettleser hvor som helst og gjøre jobben.