Omdanning til AS

Skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak/NUF til aksjeselskap.

Mange gründere starter sin virksomhet gjennom enkeltpersonforetak/NUF. Det er flere grunner til dette, men en hovedårsak er at det ikke er krav til kapitalinnskudd ved oppstart. Etter hvert som virksomheten vokser kan det imidlertid være hensiktsmessig å vurdere om virksomheten bør drives gjennom et aksjeselskap. Dette gjelder for eksempel virksomheter som har høy omsetning, høy risiko, betydelig overskudd, ansatte, er lånefinansiert og/eller har betydelige driftsmidler.

Ved endring av foretaksform er utgangspunktet at det utløses beskatning på eventuelle gevinster. Dette gjelder også egenutviklet goodwill. Skatteloven med tilhørende forskrift inneholder imidlertid regler om omdanning av bl.a. enkeltpersonforetak til aksjeselskap uten beskatning. I praksis videreføres foretakets skattemessige verdier i aksjeselskapet med såkalt skattemessig kontinuitet.

Regnskap Drammen Regnskapstjenester Drammen Regnskapsfører Drammen Skybasert regnskap Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste
Regnskap Drammen Regnskapstjenester Drammen Regnskapsfører Drammen Skybasert regnskap Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste

Vilkår for skattefri omdanning

Selv om man etter en totalvurdering anser aksjeselskapsformen bedre for virksomheten, må visse krav oppfylles for at omdanningen skal kunne gjennomføres skattefritt. Et vilkår som tidvis skaper problem i praksis er at selskapets netto skattemessige verdier minimum må utgjøre kr 30 000. Oppfyller man ikke dette kravet kan imidlertid innehaveren av enkeltpersonforetaket enten beholde deler av gjelden privat eller skyte inn egne midler slik at kravet oppfylles.

Et annet viktig vilkår er at dersom man velger å gjennomføre en skattefri omdanning må det vesentlige av virksomheten overføres til aksjeselskapet for at omdanningen skal være skattefri. For enkeltpersonforetak er det likevel et viktig unntak, ved at fast eiendom kan holdes utenfor.
Registrering i Foretaksregisteret

Dersom du vurderer å gjennomføre en skattefri omdanning av din virksomhet bistår vi gjerne med både planleggingen og selve gjennomføringen. Det er verdt å merke seg at dersom en skattefri omdanning registreres i Foretaksregisteret innen 1. juli gis den virkning fra 1. januar samme år.