Lønn

Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte og under stadig endring. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering.

Vi kan tilby hjelp til følgende:

 • Lønnsregistrering
 • Lønnsutbetaling
 • Registrering av ansatte
 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Bistand til skriv vedr. sykemelding, permittering, oppsigelse m.m.
 • Info/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp)
 • Reiseregning (link til Uni24 reiseregning.)
 • Utarbeidelse/innsending av A-melding for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Kontroll og avstemminger av lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Regnskap Drammen Regnskapstjenester Drammen Regnskapsfører Drammen Skybasert regnskap Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste
Regnskap Drammen Regnskapstjenester Drammen Regnskapsfører Drammen Skybasert regnskap Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste

Fra og med 2015 ble A-meldingen tatt i bruk og må sendes inn hver måned. A-meldingen erstatter 5 skjemaer.

De fem skjemaene som forsvinner og erstattes av a-meldingen er:

 1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015 (RF-1049 og RF-1062))
 2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
 3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
 4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
 5. Melding til Aa-registeret