Fakturering

Du har tre forskjellige muligheter for å fakturere dine kunder.

  1.  Sende oss et fakturaunderlag og vi lager en faktura og sender tilbake, eller til deres kunder.
  2. Dere har et fakturaprogram selv og sender oss en fakturajournal som vi bruker til bokføring.
  3. Dere bruker vår kundeportal(link til Uni 24 faktura) og lager ordre, fakturer og sender ut selv. Vårt lokale system vil bli oppdatert fortløpende.

Hvis din bedrift sender ut mange faktura i løpet av et år og har kapasitet, så vil punkt 3 være den mest lønnsomme for dere. Har bedriften bare noen få faktura, vil punkt 1 eller 2 være den beste løsningen.

Regnskap Drammen Regnskapstjenester Drammen Regnskapsfører Drammen Skybasert regnskap Papirløst regnskap-Regnskapsfører-Regnskap-Papirløst regnskap-Skybasert regnskap-Regnskapstjeneste