Kundeportalen

Lurer du på hva Duett MinSide kan gjøre for deg? Ønsker du deg en enklere regnskapshverdag? Våre digitale muligheter kan hjelpe deg med det.

Effektiviser regnskapet med Duett MinSide

Unngå å utveksle papirbilag eller permer, og få tilgang til regnskapet ditt digitalt. Med Duett MinSide har du full oversikt over eget regnskap til enhver tid. Systemet er selvsagt tilgjengelig på alle plattformer, så du kan jobbe når du vil og hvor du vil. Med Duett-appen har du altså regnskapet rett i lomma!

Samspill med regnskapsfører gir en enklere regnskapshverdag

Med Duett MinSide får du full tilgang til regnskapet uten at du må ha hele ansvaret selv. Du gjør den enkle jobben selv, og kan overlate de kompliserte oppgavene til regnskapsføreren. En perfekt duett!

Duett MinSide passer både for kunder av regnskapskontor og ansatte i bedrifter som har en egen økonomiavdeling. Det er mulig å lage oppsett med forskjellige brukertilganger, slik at det tilpasses den enkeltes behov.

Fakturering

Fakturering gjøres i Duett-appen eller på Duett MinSide. Appen finner kunder i nærheten via GPS, og du kan skanne strekkoder for å legge inn varer. Du kan sende e-faktura, PDF-faktura via e-post, eFaktura til Vipps/privat nettbank eller skrive dem ut.

Du kan legge med vedlegg til faktura

I Duett MinSide kan du legge med vedlegg til fakturaen dersom du har behov for det. Du laster enkelt opp vedlegget, og det blir lagret sammen med fakturaen i systemet. Du vil senere kunne se vedlegget, og vet at kunden har mottatt det.
Automatisk bokføring av faktura
Når du har sendt fakturaen, blir den automatisk bokført i regnskapet. Fakturadato styrer hvilken periode den føres på. Du kan umiddelbart etter utsending få oppdaterte oversikter over omsetning og utestående fordringer på Duett MinSide.

Betalingspåminnelser og purringer

Du kan sende betalingspåminnelser på e-post eller SMS. Hjelper ikke det, kan du fra MinSide oversende fakturaen til Svea Finans for videre purring og inndriving. Automatisk purring via Svea Finans er også mulig. Tjenesten er gratis og kan brukes når du fakturerer med KID-nummer.

Timeregistrering

Timeregistrering er viktig for alle som leverer timebaserte tjenester. I Duett registrerer du timer i Duettappen så fort jobben er utført.
Etter godkjenning kan timene brukes som grunnlag for fakturering, til lønn, mot prosjekter eller til generell oppfølging av ansatte. Ha full kontroll på alle timer.

Duett Time sikrer rask og effektiv timeregistrering

Når du bruker mobilappen Duett Time for timeregistrering i Duett MinSide husker den brukeropplysningene dine, og foreslår dagens dato for jobben som er gjort. Du angir prosjekt/kunde og hvilken type jobb som er gjort. Så legger du inn antall timer og lagrer. Har du flere timeregistreringer pr. dag, vil appen vise deg gjenstående timer opp til normaltid.

Timer til fakturering

Etter timeregistrering kan timene brukes som grunnlag for fakturering. Timer summeres og overføres automatisk inn til fakturaer pr. kunde. Det er mulig å legge til flere fakturalinjer før utsending.

Timer til lønn

Skal timene brukes som grunnlag for lønn, er dette mulig i timeappen. Du angir da hva slags timer som er jobbet, for eksempel normaltid eller overtid. Du slipper å lage egne timelister til lønn, og ordner alt i samme timeregistrering. Enkelt og greit!

Prosjekttimer

Jobber du på prosjekt, trenger du bare å legge inn riktig prosjektnummer eller prosjektnavn i timeappen. Riktig kunde hentes automatisk opp. Deretter vil prosjektnummer og navn følge timer både til fakturering, lønn og for oppfølging pr. prosjekt.
Timeregistrering i Duett MinSide er enkelt og greit!

Attestasjon og betaling

Duett MinSide attestasjon og betaling gjør hverdagen enklere! Du får samlet alle regningene dine på ett sted, ferdig utfylt med KID-nummer og andre detaljer. Du godkjenner dem for betaling med et par klikk, og bruker BankID for sikker autentisering. Både du og regnskapsfører sparer tid på dette.

Lever bilagene til en e-postadresse

Hva med bilagene som kommer på andre måter? Regnskapsfører kan gi deg en egen e-postadresse beregnet på bilagsmottak. Får du fakturaer på e-post, videresender du disse hit. Papirfakturaer kan skannes og videresendes til denne e-postadressen. Kvitteringer og mindre bilag kan du ta mobilbilder av og sende til samme adresse. På den måten blir alle bilag elektroniske. Du slipper å samle, levere og arkivere papirbilag.

Godkjenning på nett

Når dine inngående fakturaer er levert elektronisk, vil regnskapsfører sørge for at du får tilgang til dem Duett Min side. Her ser du alle fakturaer, og kan sjekke dem nøye. Du kan også kommentere fakturaene eller legge på avdeling og prosjekt for å gi regnskapsfører mer informasjon. Du kan endre betalingsdato og beløp eller lage en betalingsplan (delbetaling), dersom du har avtalt det med leverandøren. Du kan også viderefakturere innkjøpet til kunder og reklamere på fakturaen til leverandøren. Fakturaen kan ved behov sendes til flere hos deg for godkjenning. Til slutt velger du «godkjenn og legg til betaling». Regnskapsfører får beskjed om at du har godkjent fakturaen, og ser eventuelle kommentarer og endringer du har lagt inn.

Betaling

Når du har godkjent fakturaer på Duett MinSide, vil de vises i en egen arkfane «til betaling». Siste trinn i prosessen er å velge «legg til betaling». Da vil fakturaene bli betalt på angitt betalingsdato og med angitt beløp, såfremt det er dekning på konto. Du bruker BankID for å identifisere deg i denne prosessen. Eventuelle endringer etter oversending til bank gjør du i Duett MinSide.

Lettvint og sikkert for deg og regnskapsfører

Vår løsning for attestasjon og betaling er enkel og sikker. Ved å godkjenne og betale fakturaene elektronisk, sparer både du og regnskapsfører tid. Du slipper å legge inn betalingene manuelt i nettbanken din, og regnskapsfører slipper å registrere betalingene manuelt etterpå. Du har fortsatt full kontroll på bankkontoen din, og du kan enkelt finne igjen fakturaer etterpå i Duett MinSide.

Kvittering

Når du får en kvittering kan den knipses, tolkes og sendes inn med Duett-appen så fort firmakortet er belastet. Appen henter leverandør, dato, beløp og valutakode automatisk. Du velger selv kategori for kostnaden.

Kvittering er enkelt for både deg og regnskapsfører

Med denne løsningen slipper du å ta vare på alle små og store kvitteringer som tidligere kanskje måtte letes frem fra lommer, vesker og biler. Regnskapsfører får alt som trengs direkte inn i regnskapet. Har du kjøpt noe med ulike merverdiavgiftssatser, som for eksempel drivstoff og en sjokolade, kan du dele kvitteringen i flere kategorier. Ettersom kvitteringen føres mot leverandør, vil du enkelt kunne finne igjen kvitteringer senere på Duett Min side.

Regnskapet rett i lomma

Med Duett-appen har du rett og slett eget regnskap rett i lomma. Enkelt og greit. Vi vet at regnskap er en jobb for to. Du gjør de daglige og enkle oppgaven, og så gjør regnskapsfører resten. I tillegg til kvittering, kan du i appen kommunisere sikkert via Duett Melding, du kan føre timer, legge inn betaling, registrerereiser og utlegg og ordne med fakturering.

Rapportering og analyse

Rapportering og analyse i Duett Min side gir deg alltid oppdatert status på ditt regnskap. Tydelige oppsett med grafer og viktige nøkkeltall gir deg raskt oversikt over den økonomiske statusen for din virksomhet.

Interaktive grafer og nøkkeltall

Rapportering og analyse i Duett MinSide tilpasses ditt behov, med aktuelle oversiktsbilder:

  • Omsetning
  • Dekningsbidrag
  • Driftskostnader
  • Resultat
  • Innkrevingstid for utsendte faktura
  • Betalingsevne
  • Arbeidskapital
  • Totaløkonomi

Oversiktsbildene vil vise oppdatert status live fra regnskapet ditt, og settes opp i samråd med din regnskapsfører. Du får oversikt på det som er viktigst for deg, slik at du planlegger og styrer virksomheten din best mulig.

Klikk deg helt ned til bilagene

Fra oversiktsbildene kan du klikke deg videre ned til detaljene i regnskapet. Fra omsetningsoversikten ser du beløp pr. inntektskonto. Du ser også fakturabeløpene og til slutt bilde av hver enkelt faktura du har sendt kundene dine. Dette gir deg god oversikt og store fordeler. Du slipper å lete i permer og papirbilag, og du trenger ikke å spørre regnskapsfører om hjelp for å finne igjen et bilag.

Oppdatert betalingsstatus på fakturaer

Duett MinSide vil vise deg status på fakturaer du har sendt kundene dine. Hvis du har brukt KID-nummer på fakturaene når du sendte dem ut, vil innbetalingene fra banken bli automatisk oppdatert. Da vil du hele tiden ha full oversikt på hvilke kunder som har betalt, og hvem du må purre på. Du kan sende betalingspåminnelser på SMS eller e-post fra oversikten over ubetalte fakturaer.

Færre purringer og bedre kontroll på mottatte fakturaer

På samme måten vil du se status på fakturaene du har fått fra dine leverandører. Hvis du bruker Duett MinSide til attestasjon og betaling, får du godkjent og lagt betalingene på forfall så snart de har kommet inn. Du vil kanskje få færre purringer, og du kan enkelt følge med på betalingene og status på leverandørene dine.

Et ferskt og oppdatert regnskap gir deg bedre oversikt

Med elektroniske bilag og automatiske betalinger vil regnskapet ditt være oppdatert til enhver tid. Regnskapsfører sørger for at alt blir korrekt ført, avstemt og dokumentert. Med Duett MinSide har du full kontroll på regnskapet ditt – når og hvor du vil. Du kan selvsagt bruke nettbrett, smarttelefon eller PC for å koble deg til.

Sikker kommunikasjon

Duett MinSide gir en trygg kanal for sikker kommunikasjon med din regnskapsfører via Duett Melding.

Personvern

De økte kravene til personvern legger klare restriksjoner på bruk av vanlig e-post som kommunikasjonskanal. Mye av informasjonen mellom deg og din regnskapsfører er personopplysninger, regnskaps- og lønnsdata som er underlagt personvernforordningen (GDPR). Slik informasjon bør altså ikke sendes som vanlig e-post.
Duett Melding:
Gjennom Duett MinSide kan du og din regnskapsfører kommunisere om regnskap, årsoppgjør, lønn og annen viktig informasjon på en trygg og sikker måte. Denne kommunikasjonskanalen som vi kaller Duett Melding tilfredsstiller de strenge personvernreglene, og du unngår at viktig informasjon drukner i e-postboksen din.
Har du ansatte, er tilgangen til lønns- og personalinformasjon beskyttet med en ekstra tilgangsstyring. Dette er som regel sensitive persondata som stiller ekstra krav til behovet for sikker kommunikasjon.
Du kan gi tilgang til kolleger i din bedrift som har behov for økonomi- eller lønnsinformasjon. Du kan også kommunisere med dem gjennom Duett MinSide sin kommunikasjonskanal. Du får tilgang til et arkiv med meldinger og vedlegg, slik at du enkelt finner igjen tidligere informasjon. Bytter du e-postadresse, eller får inn en ny ansatt som skal ha tilgang, vil du fortsatt ha tilgang til sendte og mottatte meldinger i arkivet.